Service Introduction

Storage


Scope of service

Domestic

Overseas

Service Area

Mainland of China: Main cross-border business ports Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Zhengzhou, Hangzhou, Ningbo, Chengdu, Tianjin, Nanjing, Chongqing  Hong Kong regions: Yuen Long, Tianshui Wei

Japan and South Korea, Europe and America, Southeast Asia, etc

Service Advantages

Providing cross border one-stop full link service: Warehousing + trunk line + customs clearance + distribution